SPRAWY KARNE

Oferujemy pomoc od chwili ujawnienia przestępstwa!

Zostałeś okradziony, pobity?

Obawiasz się o to czy zapracowana Policja pomoże Ci ustalić sprawców?

Nie wiesz jaki masz prawa w postępowaniu? Nie rozumiesz prawniczego języka?

Powszechnie wiadomo , że funkcjonariusze Policji z pionów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych są przepracowani.  Ilość prowadzonych postępowań znacznie ogranicza czas, który mogą poświęcić jednej sprawie.  W większości prowadzone czynności ograniczają się do niezbędnego minimum, a następnie najczęściej umarzane są wobec niewykrycia sprawcy czynu.  A przecież pierwsze godziny po ujawnieniu przestępstwa dają najwięcej szans na uzyskanie właściwych dowodów, ustalenie sprawców i odzyskania utraconego mienia. To samo dotyczy osób zaginionych.

CUD24  to grupa specjalistów z doświadczeniem wyniesionym z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Możemy zając się Twoją sprawą kompleksowo i indywidualnie.

Wykonamy własne czynności śledcze, począwszy od oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, poprzez analizę zebranego materiału dowodowego aż do doradztwa i konsultacji w trakcie prowadzonego postępowania. Wesprzemy  tym samym funkcjonariusz Policji co zwiększy szansę na na szybkie i skuteczne zakończenie sprawy.

Ponadto oferujemy doradztwo w sprawach już będących w toku, czy też zakończonych. Przeanalizujemy zebrane materiały (pokrzywdzony ma prawo na każdym etapie postępowania zaznajamiać się z zebranymi materiałami i uzyskiwania ich odpisów, a także do składania wniosków dowodowych) i podpowiemy co można jeszcze zrobić. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz zdobyta wiedza (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kursy specjalistyczne) może znacznie wpłynąć na jakość prowadzonych czynności.

Masz wątpliwości, czy urzędnicy państwowi nie złamali twoich praw? Zapytaj. Zawsze odpowiemy.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać