SPRAWY KARNE

Oferujemy pomoc od chwili ujawnienia przestępstwa!

Stałeś się ofiarą przestępstwa?

Obawiasz się o to, czy zapracowana Policja pomoże Ci ustalić sprawców?

Nie wiesz jakie masz prawa w postępowaniu? Nie rozumiesz prawniczego języka?

Powszechnie wiadomo, że funkcjonariusze Policji z pionów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych są przepracowani.  Ilość prowadzonych postępowań znacznie ogranicza czas, który mogą poświęcić jednej sprawie.  W większości prowadzone czynności ograniczają się do niezbędnego minimum, a następnie najczęściej umarzane są wobec niewykrycia sprawcy czynu.  A przecież pierwsze godziny po ujawnieniu przestępstwa dają najwięcej szans na uzyskanie właściwych dowodów, ustalenie sprawców i odzyskania utraconego mienia. To samo dotyczy osób zaginionych.

Możemy zająć się Twoją sprawą kompleksowo i przede wszystkim indywidualnie.

Wykonamy własne czynności śledcze, począwszy od oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, poprzez analizę zebranego materiału dowodowego aż do doradztwa i konsultacji w trakcie prowadzonego postępowania. Wesprzemy  tym samym funkcjonariusz Policji co zwiększy szansę na szybkie i skuteczne zakończenie sprawy.

Ponadto oferujemy doradztwo w sprawach będących w toku, czy już zakończonych. Przeanalizujemy zebrane materiały i podpowiemy co można jeszcze zrobić.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać