WINDYKACJA

Odzyskiwanie należności od dłużników!

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA

Dłużnik nie reaguje na wezwania? Firma windykacyjna rozkłada ręce?

Czas na argumenty cięższego kalibru.

Licencjonowany detektyw odwiedzi Twojego dłużnika, dokona oceny wypłacalności i poinstruuje o konsekwencjach dalszego  unikania  spłaty zobowiązań wobec Ciebie. Jeżeli mamy do czynienia z Dłużnikiem dla którego wizerunek jest istotny, wizyta może odbyć się w miejscu jego pracy lub zamieszkania.

Jeżeli otrzymamy odpowiednie pełnomocnictwo, możemy w Twoim imieniu odebrać gotówkę lub ruchomości na zabezpieczenie  należności.

Naszym celem jest zrobić wszystko by  odzyskać Twoje pieniądze. Dobry detektyw zna się na ludziach  i wie jakie argumenty zastosować w danym wypadku.Ty nie musisz się o nic martwić.

Poniżej  informacje na temat możliwego spektrum działań windykacyjnych:

CEL: odzyskanie należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne, bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu osobistego zdyscyplinowania go i skłonienia do spłaty zadłużenia.

Bezpośredni kontakt z dłużnikiem jest uzupełnieniem windykacji telefonicznej i pisemnej (w ramach działań pozasądowych). Przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika daje dodatkowe możliwości oddziaływania i kontaktu z nierzetelnym płatnikiem, możliwość bezpośredniego odbioru sprzętu lub gotówki oraz czynności mających na celu ujawnienie majątku.

W ramach windykacji bezpośredniej prowadzone są działania:

Scoring – sprawdzenie wiarygodności osób i podmiotów gospodarczych starających się o kredyt, leasing, oferujących swoje usługi lub chęć współpracy z przedsiębiorstwem. Założeniem scoringu jest weryfikacja danych, które kontrahent przekazuje swojemu partnerowi, pragnąc rozpocząć z nim współpracę. Czas wykonania zlecenia scoringowego przez firmy windykacyjne to standardowo 24 – 48 godzin. Usługa ta może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadających licencje detektywistyczne.

Wywiad majątkowy/gospodarczy – wykonywany na rzecz postępowania windykacyjnego poprzez zbieranie informacji dotyczących dłużników. Wszelkie czynności wywiadowcze mogą być realizowane wyłącznie przez licencjonowanych detektywów. Sporządzony raport z prowadzonych działań windykacyjnych może zawierać zdjęcia siedziby firmy, zdjęcia przedmiotów, odpisy dokumentów i innych materiałów zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Wizyta standardowa – to pierwszy osobisty kontakt windykatora z dłużnikiem w miejscu zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z należnościami, określenie terminów spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz zdyscyplinowanie dłużnika i skłonienie go do spłaty zadłużenia. Ponadto windykatorzy terenowi mogą dokonywać odbioru całości lub części zaległej kwoty. Możliwe jest także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika.

Wizyta monitorująca – ponowne bezpośrednie kontakty z dłużnikami, którzy nie wywiązują się ze swoich wcześniejszych deklaracji spłat. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn opóźnień, ustalenie nowego terminu spłaty lub podpisanie ugody, zebranie pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych działań wobec dłużnika.

Odbiór gotówki od dłużnika – usługa oferowana przez firmy windykacyjne polegająca na bezpośrednim odbiorze gotówki od dłużnika i przekazaniu środków na konto wierzyciela. Działanie to odbywa się na podstawie pełnomocnictwa. Zastosowanie tej usługi zwiększa znacznie skuteczność działań windykacyjnych. Firma windykacyjna odpowiada za każdą kwotę od chwili jej przekazania przez dłużnika do czasu wpłaty na rachunek Klienta.

Windykacja przedmiotów ruchomych – to usługa polegająca na odbiorze od dłużników (m.in. motocykli, samochodów ciężarowych i osobowych, przyczep, naczep, ciągników rolniczych), dostarczeniu ich w wyznaczone przez wierzyciela miejsce lub wycenienie, zmagazynowaniu i sprzedaniu odzyskanych przedmiotów.

Windykacja przedmiotów niestandardowych – nowa kompleksowa usługa stworzona specjalnie na potrzeby firm leasingowych, banków, pośredników finansowych. Windykatorzy przeprowadzają cały proces związany z przejęciem, wyceną, magazynowaniem i sprzedażą przedmiotów kredytu/leasingu. Odzyskiwane są w ten sposób m.in. maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, meble, dekodery, sprzęt elektroniczny, komputerowy, medyczny itp.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać